Làm ảnh gif từ matplotlib
Cách tạo ra ảnh gif đơn giản cho python, từ package matplotlib.

Tulip Tulip, 09 Aug 2018

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome (phần 4) - Training với Genetic Algorithm
Đây là bài thứ 4 và cũng là bài cuối trong series tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Trong bài viết này, mình sẽ nói về việc implement Genetic Algorithm (GA) và áp dụng training. Ngoài ra thì mình cũng nói thêm 1 số kinh nghiệm khi tiến hành training cũng như khi code project này.

Tulip Tulip, 09 May 2018

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome (phần 3) - Setup môi trường training
Bài viết thứ 3 trong series tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Trong bài viết này, mình sẽ nói về việc setup môi trường để training thuật toán. Môi trường bao gồm 1 model Neural network với 1 hidden layer, xác định state hiện tại của game (tốc độ, vị trí xương rồng, etc.), việc chuyển Neural network thành bot.

Tulip Tulip, 08 May 2018

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome (phần 2) - Giới thiệu về Genetic Algorithms
Bài viết thứ 2 trong series tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu về Genetic Algorithms, thuật toán sẽ được sử dụng để implement làm bot tự học cách chơi trò T-Rex này.

Tulip Tulip, 13 Apr 2018

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome (phần 1) - Hardcode version
Bài viết đầu tiên trong series tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Trong bài viết đầu tiên, chúng ta sẽ implement bot theo hardcode version.

11 Apr 2018