Làm quen với TensorFlow qua giải bài toán Linear regression
TensorFlow là một framework về machine learning, đặc biệt chuyên về Deep learning của Google. Bài viết này nhằm mục đích làm quen với một vài khái niệm, cũng như flow khi dùng TensorFlow giải quyết các bài toán, mà cụ thể ở đây là bài toán Linear regression.

Tulip Tulip, 10 Aug 2018

Làm ảnh gif từ matplotlib
Cách tạo ra ảnh gif đơn giản cho python, từ package matplotlib.

Tulip Tulip, 09 Aug 2018

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome (phần 4) - Training với Genetic Algorithm
Đây là bài thứ 4 và cũng là bài cuối trong series tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Trong bài viết này, mình sẽ nói về việc implement Genetic Algorithm (GA) và áp dụng training. Ngoài ra thì mình cũng nói thêm 1 số kinh nghiệm khi tiến hành training cũng như khi code project này.

Tulip Tulip, 09 May 2018

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome (phần 3) - Setup môi trường training
Bài viết thứ 3 trong series tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Trong bài viết này, mình sẽ nói về việc setup môi trường để training thuật toán. Môi trường bao gồm 1 model Neural network với 1 hidden layer, xác định state hiện tại của game (tốc độ, vị trí xương rồng, etc.), việc chuyển Neural network thành bot.

Tulip Tulip, 08 May 2018

Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome (phần 2) - Giới thiệu về Genetic Algorithms
Bài viết thứ 2 trong series tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu về Genetic Algorithms, thuật toán sẽ được sử dụng để implement làm bot tự học cách chơi trò T-Rex này.

Tulip Tulip, 13 Apr 2018