Tạo bot chơi T-Rex trong Chrome (phần 1) - Hardcode version
Bài viết đầu tiên trong series tạo bot chơi game T-Rex của Chrome. Trong bài viết đầu tiên, chúng ta sẽ implement bot theo hardcode version.

11 Apr 2018

Giải quyết bài toán FizzBuzz bằng Machine Learning sử dụng TensorFlow
FizzBuzz là bài toán đơn giản nhưng rất nổi tiếng, dùng để kiểm tra xem 1 lập trình viên có thực sự biết code hay không. Có nhiều lời giải và góc nhìn về bài toán này. Bạn đã từng nghĩ tới việc giải quyết FizzBuzz bằng Machien Leaning chưa? Bài viết này tôi sẽ sử dụng 1 framework Machine Learning là TensorFlow để xử lý bài toán FizzBuzz.

Tulip Tulip, 20 Mar 2017

Truncation Error trong Finite Difference (Hay là lỗi sai số trong tính toán xấp xỉ đạo hàm)
Bàn về lỗi sai số trong tính toán xấp xỉ đạo hàm, từ đó đưa ra cách tính xấp xỉ đạo hàm với độ lệch nhỏ trong điều kiện tính toán không quá lớn.

Tulip Tulip, 17 Mar 2017

Lọt vào top 10 cuộc thi hackathon 3.0 của Analytics Vidhya
Lần đầu tham gia 1 cuộc thi hackathon online, khi mới tập code được tầm 2 tháng. Thành tích 7 / 273 thí sinh tham dự là 1 kết quả quan trọng với tôi.

20 Sep 2015