100 days I learn - day 3 - indie gamedev useful source


Posted on 03 Mar 2019 by Tulip Tulip

Lên giường nằm thì chợt nhớ mình cần viết 100 days I learn. Cố gắng để biến nso thành thói quen nào.

So what did I learn?

Hôm nay mình muốn nói về 1 kho thông tin cực kỳ hữu ích mà mình tìm ra gần đây.

Mình dự định sẽ switch sang gamedev trong khoảng thời gian tới. Còn nhớ 2 năm trước mình đã cố gắng để tìm nhiều tài liệu, đặc biệt là các tài liệu liên quan tới (PC) indie game, game dev, hmm. Ở Việt Nam không nhiều công ty làm thể loại mình muốn làm (mình vẫn sẽ join các công ty 1 thời gian thôi), và việc tìm tài liệu cũng khó.

Nay thì mình thấy 1 nguồn đó là … youtube, đặc biệt là kênh GDC. Mình nghĩ chỉ tìm hiểu kênh này là rất nhiều thông tin cho mình rồi. Ở Việt Nam mà muốn gặp những người có những nguồn thông tin như này chắc cũng không dễ, và để họ tổng hợp để chia sẻ như vậy thì quá khó.

Hết rồi.