100 days I learn - day 4 - dont make problem more complicated


Posted on 04 Mar 2019 by Tulip Tulip

Chuẩn bị lên giường thì nhớ ra còn chưa viết cái này. Nhưng thực ra hôm nay ngoài đọc paper mình chẳng làm gì, nên là mình sẽ nói về paper đó.

Mình đọc 1 paper để implement nó, và dưới con mắt của mình thì đây là 1 paper viết rất tệ. Không nói về nội dung nha, nhưng về cách thể hiện, nó khiến lời giải bị phức tạp lên rất nhiều bằng việc đưa ra công thức và giải thích loằng ngoằng, lại thiếu 1 số bước chuyển. Chưa kể vậy, nó chỉ có bước how mà không có bước why. Implement thì dễ, nhưng hiểu dược thì lại có vấn đề.

Đừng làm thế. Thêm nhiều công thức vào paper thì cool đấy, nhưng đéo hay đâu.