STN - shower thought notes 16/11/18


Posted on 16 Nov 2018 by Tulip Tulip

Bữa nay có vài chuyện nhỏ:

BBA

Tiếp về BBA, sáng mình mới nhớ ra là các anh có nói về 2 chuyện nữa:

  • nhu cầu nhân lực chuyên môn chất lượng cao ở VN vẫn thiếu rất nhiều, tuyển không ra. Chuyện này là vấn đề lớn ở ngành CNTT, đặc biệt là ngành game. Đặc trưng ngành game, mà VN không ngoại lệ là lương thấp hơn nhưng việc nặng hơn (và khó vd nữa chứ). Nên cứ giỏi chuyên môn là không cần lo gì.
  • sự chuyển dịch của Google store khiến cho rất nhiều studio bé vật vã, nhưng có nhiều studio lớn lại hưởng lợi. Phân tích ra, đó là nhu cầu thị trường, khi mà Google giờ không cần số lượng nữa (vì đủ rồi), họ chuyển sự chú ý sang chất lượng. Sự chuyển dịch này thực ra có thể đoán trước, vì đó là quy luật cung cầu đơn giản tự nhiên thôi.

Chuyện làm việc

Cố gắng thêm 1 tý, thay đổi sẽ rất nhiều. Tất nhiên cần cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi tránh burn out, nhưng sự cố gắng sẽ tích lũy theo cấp số nhân, và nó sẽ giúp mình tiến xa, tiến nhanh hơn.

Một chút về tầm nhìn

Nay đọc bài Huawei đang sắp tung ra thiết bị AR, mình lại nhớ tới suy nghĩ AR sẽ là một công nghệ chủ đạo trong thời gian <5 năm tới. Nhưng mình không chắc bắt được làm sóng này, vả lại mình cũng đang đặt cược vào làn sóng RL AI cho bot game.