STN - shower thought notes 23/11/18


Posted on 23 Nov 2018 by Tulip Tulip

Bữa nay có vài chuyện nhỏ

Chuyện kỹ năng trong công việc

Có 1 vấn đề mà người làm chuyên môn có thể mắc phải, đó là không thể hiện hết bản thân với những người không có đủ thời gian tiếp xúc hoặc không thuần về chuyên môn. Như các sếp, nếu mình không phải người thường xuyên tiếp xúc, thì sẽ rất khó để sếp biết được khả năng và kỹ năng của cấp dưới.

Chuyện này có thể dẫn tới việc các kỹ năng lạ mà nhân viên có, có khả năng không được rèn giũa ở thực tế, đây là 1 sự lãng phí cho cả cá nhân và tổ chức.

Đối chiếu với cá nhân mình, mình cho rằng RL làm bot game là 1 lĩnh vực có nhu cầu cao trong thời gian gần. Tuy nhiên, đây là kỹ năng lạ, và nếu mình không thể hiện và đề nghị, thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện mọi người nghĩ tới bid các dự án kiểu này. Tất nhiên, để có thể đạt mức đó, mình cần trau dồi thêm nữa, nhưng đó là 1 động viên cho việc tìm các tầm nhìn và theo đuổi các tầm nhìn của bản thân.

sự phát triển của ngành

sự phát triển nhanh tới mức đọc paper 2018 nó nói về so sánh model ở 2015, mình cảm thấy có vẻ outdated vcd.

DL phát triển nhanh quá trời.

chuyện trau dồi

Hôm nay, có buổi seminar (hàng tuần) về tree-based model. Tuy nhiên, chỉ có mỗi mình (ở đầu HN đi nghe), và khi nghe xong thì mình thấy buổi này rất hay và dễ hiểu. Khi nghe xong, mình đã nắm được tinh thần, vì sao người ta gọi là gradient boosting, và ý tưởng XGBoost, mà như XGBoost thì mình chỉ cần đọc thêm để hiểu chứ nắm như này là nắm được nhiều rồi.

Và anh em thì cuối chiều t6 thường đi chơi hoặc không làm gì (như Xuyến). Mình nghĩ dù không trau dồi thêm ở nhà, nhưng cố gắng trong từng bước nhỏ như này, sẽ dẫn tới thay đổi to lớn về sau.