TIR - Today I read - Steve Jobs and the Founder’s Pain


Posted on 12 Dec 2018 by Tulip Tulip

Bài này mình đọc lâu rồi, nhưng mỗi ngày trôi qua lại thấy thấm thía thêm 1 phần. Vì vậy, mình sẽ review qua lại đây.

Nội dung bài viết cũng đơn giản, nói về quy cách hành xử của Steve Jobs, và Aaron Sw. Steve never let go, ông ta không thể chấp nhận bỏ qua những thứ không đến đầu đến đũa. Vì mục tiêu sản phầm là mục tiêu tối thượng, Jobs sẵn sàng tấn công (tinh thần) những người làm việc cùng tới mức khó có thể chấp nhận. Ông ta thậm chi không ngại việc thọc sâu xuống những người 5 level down, những người dưới 5 cấp bậc để chỉ thẳng vào sai sót của họ. Ông ta không chấp nhận việc sản phẩm tâm huyết của mình xảy ra vấn đề.

Aaron cũng vậy. Dù có nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng vậy.

Đây thực sự mới là tinh thần làm việc để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Không có tinh thần này, chỉ có tinh thần đối phó, thì thật khó để làm được việc đó.

Ngẫm lại cá nhân mình, project mới mình không có tâm thế đó, cũng không có tâm thế chịu trách nhiệm, nên thành ra công việc thiếu hiệu quả và chiều sâu. Trái lại, những Chrome TRex, hay yolo đợt rồi, mình đã hoạt động tốt hơn rất nhiều, đạt được những tiến bộ đáng kể và kết quả khá tốt.

Nhìn quanh phòng mình, mình cũng cảm giác như vậy. Đó là lý do vì sao mình review bài này nhưng lại để tên bài là Dốc hết trái tim. Mình thật sự cần dốc hết trái tim vào mọi việc!!